Industrikyla för många olika processer

Många företag inom teknik- och tillverkningsindustrin och lagerbranschen är beroende av ett bra och fungerande kylningssystem för att tillverka och leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet. För många företag är det extremt viktigt att man har tillgång till ett kylningssystem som är tillförlitligt, energisnålt och håller en jämn och stabil önskad temperatur dygnet runt årets alla dagar. Att man har bra och kraftfulla backupsystem och tillgång till snabb service när man driver en anläggning beroende av en konstant kyla är mycket viktigt då även kortare driftsbrott kan bli mycket kostsamma.

Luftkylda vätskekylssystem och vätskekylda vätskekylssystem är dom vanligaste förekommande industrikylssystemen på marknaden.
Många efterfrågar också mer och mer miljövänliga anläggningar. Användning av koldioxidkylda system i stället för syntetiska kemikalier som används i många vätskekylda anläggningar kan vara ett av flera alternativ.

Industrikylans olika användningsområden.

Det finns som sagt en stor marknad för industrikyla och dess många olika tillämpningsområden. Inom livsmedelsindustrin så används industrikyla till för att kyla ner, och hålla nerkylt, frysta produkter men även för bevarande av färskt kött på slakterier och fisk på fiskfabriker och liknande. Läkemedelstillverkning är ett annat område som många gånger har ett behov av kylningssystem i sin tillverkning och hantering av läkemedel.

Frys- och kyllager är ytterligare ett tillämpningsområde där man behöver kraftig kylning för att kunna agera som omlastnings och lagrings station för olika produkter som är beroende av kyla. I så kallade kyltunnlar kan man ha ner till 40 minusgrader. Det var bara tre exempel på användning av industrikyla. Andra exempel är bryggerier, fjärrkyla och ishallar bara för att nämna några.